CARFIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (kod 01-377) przy ulicy Połczyńskiej numer 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000104680, REGON: 015057764, NIP: 521-31-91-570, kapitała zakładowy wynosi 150.000,- zł

Zarząd : Dariusz Baran Prezes Zarządu

Kontakt telefoniczny 22/ 665 97 18, fax 022/ 665 97 54

OGŁOSZENIE O PLANIE POŁĄCZENIA